Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Συνοπτικός Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ 2022-2025 (2/2022)

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 170446

Κωδικός CPV:

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών:

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης:

Τίτλος/Αντικείμενο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2022-2023, 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 13%, ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 0,00

 

Ημ/νία Δημοσίευσης στο Portal:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2025-08-31
Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες